En continuant de naviguer sur ce site, vous acceptez les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité qui y sont associés. Ce site utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur, pour des mesures d'audience et vous permettre de partager du contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez consulter la Politique des cookies pour en savoir plus. Merci de cliquer sur le bouton pour donner votre consentement.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Nationale stiptheid per maand

Het stiptheidspercentage geeft het percentage weer van alle binnenlandse treinen die in een periode van een maand aangekomen zijn op hun eindbestemmingsstation met een vertraging van maximaal 5 minuten en 59 seconden. Voor de treinen die door de Brusselse Noord-Zuid verbinding rijden, geldt als metingspunt de aankomst in het eerste station van de verbinding dat zij op hun reisweg aandoen.

Wat is neutralisatie ?

Volgens het beheerscontract mogen een aantal vertragingen die werden veroorzaakt door voorvallen die extern zijn aan de activiteiten van Infrabel en NMBS (bv. ongevallen aan overwegen,  kabeldiefstallen, vertragingen uit vreemde netten, vandalisme, agressie, …) of die het gevolg zijn van geplande en gecommuniceerde infrastructuurwerken, geneutraliseerd worden.

Het stiptheidscijfer “met neutralisatie” is niet bestemd om de waarnemingen van de reizigers weer te geven, maar is een hulpmiddel voor Infrabel en de operatoren om hun eigen balans op te maken.

Om een goed algemeen beeld te krijgen van de globale stiptheid ongeacht de oorzaken, kan men dus best het stiptheidscijfer “zonder neutralisatie” bekijken.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.